Usługi

J.Kiliński Toruń Sp. z o.o. trwale współpracuje w ramach kooperacji z firmą APATOR S.A. w zakresie montażu elementów do urządzeń elektrycznych.